Glimstedt satsar på naturens mångfald

Bin är livsnödvändiga och oumbärliga för naturens mångfald och för fortsatt livscykel på vår planet. Vi på Glimstedt vill på olika sätt värna om en långsiktig hållbarhet för människan och natur och en av våra mindre insatser, men ack så viktig, är att ha en egen bikupa.

Tack vare biet har vi mat på bordet. Förutom honungen står biet för 76 procent av allt vi äter inom EU. Utöver de grödor vi äter så pollinerar bin även växter som är viktiga för vattenrening, markbindning och koldioxidneutralisering. Det globala pollineringsvärdet som bina står för är värderat till 1 900 miljarder kronor.

I Sverige finns det cirka 289 arter inom släktet varav 103 är utrotningshotade och 15 arter redan utrotade. Ca 25% av de odlade bina i Sverige dog 2010, i Tyskland dog 80% och i Sichuanprovinsen i Kina är bina redan försvunna och människorna själva får med pensel pollinera fruktträden. Aldrig tidigare har det varit så viktigt och kritiskt att skapa förutsättningar för binas överlevnad.

Honungen som bina producerar är dessutom full av antioxidanter och vitaminer. Det finns uträkningar som påvisar att om bina skulle dö ut skulle vi få skörbjugg inom fyra år. Enligt nyligen producerad forskning från University of Oxford är honung bättre än läkemedel på att lindra symtom vid övre luftvägarna, särskilt hosta. Den kan även bidra i arbetet med att bromsa antibiotikaresistensen.

Så som en del i ledet av Glimstedts långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbete har vi sedan några år en egen bikupa nere i Skåne, något vi stolt sponsrar. Utöver de angenäma blomdofterna, fruktträden och en säkrad framtid kan vi även njuta av den bästa av biprodukterna – vår egen honung.