Advokatfirman Glimstedt biträdde Fabege i försäljning av fastigheten Uarda 5

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Fabege i samband med försäljningen av fastigheten Uarda 5, det vill säga Vattenfalls huvudkontor, i Arenastaden till Union Investment Real Estate GmbH. Fastigheten omfattar cirka 44.000 kvadratmeter kontor. Affären har genomförts i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 2 257 Mkr.

Advokatfirman Glimstedts team bestod huvudsakligen av advokaterna Jan Litborn och Johan Stridbeck, vilka båda är verksamma på Glimstedts Stockholmskontor.