Advokatfirman Glimstedt biträdde Fabege i försäljning av fastigheten Uarda 7

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Fabege i samband med försäljningen av fastigheten Uarda 7 i Arenastaden till Union Investment. Fastigheten omfattar cirka 17.400 kvadratmeter kontor. Affären har genomförts i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 184 Mkr.

Advokatfirman Glimstedts team bestod huvudsakligen av advokaterna Jan Litborn och Johan Stridbeck, vilka båda är verksamma på Glimstedts Stockholmskontor.