Advokatfirman Glimstedt biträder Kentima Holding AB (publ) vid emission av aktier och teckningsoptioner

Advokatfirman Glimstedt biträder Kentima Holding AB (publ) listat på NASDAQ Stockholm First North i samband med emission av aktier och teckningsoptioner i bolaget. Kentima Holding AB (publ) är ett bolag som bedriver verksamhet i form av utveckling, tillverkning  och försäljning av produkter inom automation- och säkerhetsbranschen, programvara för VMS-system (Ethiris®), HMI/SCADA programvara (WideQuick®), samt industridatorer och operatörspaneler.

Emissionen, som förväntas tillföra bolaget ca 15 miljoner kronor, pågår under teckningstidstiden mellan den 10 juni och den 29 juni 2015 och är öppen för allmänheten parallellt med bolagets befintliga aktieägare. Mer information om nyemissionen finns på bolagets hemsida www.kentima.com

Glimstedts team består av advokaterna Jens Kinnander och Helena Olenmark Malmström, verksamma vid Glimstedts Lundakontor.