Advokatfirman Glimstedt biträder säljaren vid försäljningen av aktierna i Henry Ståhl Fastigheter AB

Advokatfirman Glimstedts Norrköpingskontor biträder säljaren i samband med bolagets försäljning av samtliga aktier i fastighetsbolaget Henry Ståhl Fastigheter AB. Köpare är Heimstaden AB. Affären omfattar ca 350 000 kvm bostäder och lokaler i Norrköping, Linköping och Örebro. Enligt den senaste årsredovisningen hade koncernens fastighetsbestånd ett bedömt värde på ca 3,5 miljarder kronor och transaktionen utgör en av de största fastighetsaffärerna i Sverige under året. Tillträde är planerat till årsskiftet 2014/15. Ansvariga jurister är advokaterna Christian Wahlström och Claes Egnell samt jur kand Johan Nyberg.