Advokatfirman Glimstedt företräder Backahill i samband med offentlig bud på Hedson Technologies International AB (publ)

Advokatfirman Glimstedt företräder Backahill i samband med det offentliga uppköpserbjudande som Backahill, genom helägt dotterbolag, har lämnat till samtliga aktieägare i Hedson Technologies International AB. Backahill har genom dotterbolag erbjudit 13 kronor per aktie i Hedson, vilket motsvarar ett totalt värde på samtliga aktier i Hedson om ca 94 miljoner kronor. Erbjudandet är bland annat villkorat av att dotterbolaget blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Hedson. Aktierna i Hedson är upptagna till handel på Aktietorget. Ansvariga hos Advokatfirman Glimstedt är advokaterna Jan Litborn och Erik Borgblad, vilka båda är verksamma vid Glimstedts stockholmskontor.