Advokatfirman Glimstedt har biträtt Anralk Holding vid försäljning av aktier i Klarna

Advokatfirman Glimstedt i Stockholm, genom advokat Erik Borgblad, har biträtt Anralk Holding AB, som ägs gemensamt av Creades AB (publ) och Investment AB Öresund (publ), i samband med Anralk Holdings försäljning av aktier i Klarna Holding AB. Försäljningen omfattade samtliga Anralk Holdings kvarvarande aktier i Klarna och priset för aktierna uppgick till 163,9 Mkr. Advokatfirman Glimstedt i Stockholm har även biträtt Anralk Holding i samband med bolagets tidigare försäljningar av aktier i Klarna under 2012 och 2013.

Kontaktuppgifter för mer information: Erik.Borgblad@glimstedt.se Mobiltelefon: + 46 735 16 00 08