Advokatfirman Glimstedt har biträtt Lecip Holdings Corporation

Advokatfirman Glimstedt i Göteborg har biträtt Lecip Holdings Corporation, ett börsnoterat japanskt bolag, vid förvärv av Arcontia International AB. Arcontia International AB är specialiserade inom kontaktlösa kortlösningar för automatisk betalning och har sitt säte i Göteborg. Advokatfirman Glimstedts team bestod av Marek Zdrojewski, ansvarig partner och Jakob Nortoft.

Kontaktuppgifter för mer information: Marek.zdrojewski@glimstedt.se Mobiltelefon: + 46 705 29 49 48

Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer. Vi är en affärsjuridisk fullservicebyrå med en unik geografisk spridning. Tillsammans är vi drygt 250 medarbetare på våra arton kontor i Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Vitryssland. Omkring 200 av oss är jurister