Advokatfirman Glimstedt har företrätt Fastighets AB Tornet i fastighetsaffär

Advokatfirman Glimstedt har företrätt Fastighets AB Tornet i samband med försäljningen av bostadsfastigheter till Viktoria Park. Fastigheterna är belägna i Stockholm och Kristianstad och har en sammanlagd uthyrningsbar area om 100 000 kvm fördelat på 1 265 lägenheter. Affären har genomförts i bolagsform. Ansvariga hos Advokatfirman Glimstedt har varit advokaterna Jan Litborn och Erik Borgblad, vilka båda är verksamma på Glimstedts Stockholmskontor.