Advokatfirman Glimstedt har företrätt AN Förvaltning och Pro Health Pharma Sweden i läkemedelsaffär

Advokatfirman Glimstedt har företrätt AN Förvaltning och Pro Health Pharma Sweden vid försäljning av en större aktiepost i Omnia Läkemedel AB samt förvärv av Omnia Läkemedels generikaverksamhet. Samtliga bolag har säte i Helsingborg och Pro Health Pharma Sweden beräknar att inledningsvis, bl.a. med de egna preparaten Omnilax och Omnicol, omsätta 5 mkr och efter en femårsperiod 50 mkr. Affären har genomförts dels genom aktieöverlåtelse, dels genom inkråmsförvärv. Tillträdet är beroende av vederbörliga tillstånd från myndigheter. Ansvariga hos Advokatfirman Glimstedt har varit advokaterna Michael Lettius och Maja Kjellman, vilka båda är verksamma på Glimstedts Helsingborgskontor.