Advokatfirman Glimstedt har företrätt Hemsö i bytesaffär

Advokatfirman Glimstedt har företrätt Hemsö i bytesaffär med Hemfosa omfattande fastigheter till ett värde om 4,4 miljarder. Affären innebär att Hemsö köper Life Science-fastigheten Novum i Huddinge för drygt 1,1 miljarder och samtidigt avyttrar ca 60 samhällsfastigheter till ett sammanlagt värde om närmare 3,3 miljarder till Hemfosa. Affären är enligt tidningen FASTIGHETSvärlden årets näst största fastighetsaffär. Ansvariga hos Advokatfirman Glimstedt har varit advokaterna Jan Litborn och Erik Borgblad, vilka båda är verksamma på Glimstedts stockholmskontor.