Advokatfirman Glimstedt har företrätt Profi Fastigheter i fastighetsaffär

Advokatfirman Glimstedt har företrätt Profi Fastigheter i samband med försäljningen av en fastighet till Atrium Ljungberg. Fastigheten är belägen i centrala Malmö och kommer efter pågående entreprenad att ha en uthyrningsbar area om 16 000 kvm. Affären har genomförts i bolagsform. Ansvariga hos Advokatfirman Glimstedt har varit advokaterna Jan Litborn och Erik Borgblad, vilka båda är verksamma på Glimstedts Stockholmskontor.