Advokatfirman Glimstedt har företrätt Profi Fastigheter i stor fastighetsaffär

Advokatfirman Glimstedt har företrätt Profi Fastigheter i samband med försäljningen av fastigheten Göteborg Kallebäck 17:2 i Göteborg till Kallebäck Property Invest AB. Affären har genomförts i bolagsform. Köpeskillingen har bestämts utifrån ett överenskommet fastighetsvärde om 840 Mkr. Bakom köparen står ett antal europeiska institutionella och privata investerare som inom kort planerar att notera köparbolaget på Nasdaq OMX First North. Ansvariga hos Advokatfirman Glimstedt har varit advokaterna Jan Litborn och Erik Borgblad, vilka båda är verksamma vid Glimstedts stockholmskontor.