Advokatfirman Glimstedt har företrätt Profi Fastigheter i två fastighetsaffärer

Advokatfirman Glimstedt har företrätt Profi Fastigheter i samband med försäljningen av två fastigheter till Kungsleden. Fastigheterna är belägna i norra hamnen i Malmö och har en sammanlagd uthyrningsbar area om 9 200 kvm. Affärerna har genomförts i bolagsform. Ansvariga hos Advokatfirman Glimstedt har varit advokaterna Jan Litborn och Erik Borgblad, vilka båda är verksamma på Glimstedts Stockholmskontor.