Advokatfirman Glimstedt företräder Anders Hedin Invest AB i samband med offentlig bud på MABI Rent AB (publ)

Advokatfirman Glimstedt företräder Anders Hedin Invest AB (”Hedin”) i samband med det offentliga uppköpserbjudande som Hedin har lämnat till samtliga aktieägare i MABI Rent AB (publ). Hedin har erbjudit 6 kronor per aktie i MABI, vilket motsvarar ett totalt budvärde om ca 38 miljoner kronor. Erbjudandet är bland annat villkorat av att Hedin blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i MABI. Aktierna i MABI är upptagna till handel på Aktietorget. Ansvariga hos Advokatfirman Glimstedt är advokaterna Jan Litborn och Erik Borgblad, vilka båda är verksamma vid Glimstedts stockholmskontor.