Affärsklimatstudie med fokus på Baltikum från Business Sweden

Business Sweden har under våren utfört en affärsklimatstudie med fokus på svenska etableringar och investeringar i Baltikum, i samarbete med de svenska ambassaderna i Tallinn, Riga och Vilnius, samt Glimstedt.

Den generella bilden som framkom i studien är att de baltiska länderna ser positivt på svenska investeringar och att den utvecklingen fortsätter på grund av att affärsklimatet kontinuerligt förbättras. Förutom att Sverige är det största utländska investeringslandet i de baltiska länderna, så håller majoriteten av företagen med om att det är förmånligt att markera det svenska ursprunget på marknaden, det gynnar bland annat affärerna samt vid rekrytering av personal. Anledningarna till varför svenska företag väljer Baltikum är många, t.ex. att lagstiftningen underlättar för affärer och företagande, bra skattesystem, pålitliga affärspartners, ökad transparens, enkelt att ta beslut och implementera dem samt en konkurrenskraftig arbetskraft. Läs mer om studien här.