Dagens industri slår fast att Glimstedt är Sveriges mest jämställda byrå

Glimstedt har tagit första platsen avseende flest kvinnliga delägare, skriver Dagens industri. 2014 gjorde AllBright en granskning av de tio största svenska advokatbyråerna, Glimstedt låg då på andra plats. Dagens industri har nu följt upp med en egen undersökning som visar att Glimstedt är den byrå med procentuellt störst antal kvinnliga delägare 2016, med god marginal mot det nationella genomsnittet.

– Vi är så klart stolta över att vara bäst. Men vi är också medvetna om att det är långt ifrån tillräckligt. Vi arbetar kontinuerligt med att främja jämställdhet och det tror jag hela branschen gör, säger Glimstedt Sveriges ordförande Martin Ågren.

Glimstedt har tydliga interna riktlinjer för hur jämställdhet ska kunna främjas och det sträcker sig långt vidare än bara jämställdhet mellan könen. Kompetensutveckling, rekrytering, föräldraskap, ansvarsfördelning, lön- och anställningsvillkor, prestationer och arbetsmiljö är exempel på olika områden som analyseras och ligger till grund för jämställdhetsarbetet.

– Glimstedts kultur ska främja jämställdhet och ge alla samma möjligheter att verka, påverka och avancera, fortsätter Martin. Det är inte bara viktigt för våra medarbetare att Glimstedt är en trygg och rättvis arbetsplats med bra balans mellan arbetsliv och privatliv, det gynnar även våra klienter i förlängningen.

Källa: Di