Framgång i ett omfattande mål om företagshemligheter (AD 2020 nr 11)

2015 ansökte ett företag, som tillhandahåller en internetbaserad tjänst för kemikaliehantering, om stämning vid Halmstads tingsrätt mot tre tidigare anställda, två bolag samt tre företrädare för bolagen. Företaget gjorde gällande att svarandena angripit hemlig information om framförallt tjänsten och att de med hjälp av informationen byggt upp en konkurrerande verksamhet.

Våren 2019 vann svarandena målet i tingsrätten och nu har även Arbetsdomstolen avgjort målet till klar fördel för svarandeparterna (AD 2020 nr 11). Glimstedt har biträtt svarandebolagen i processen som varit omfattande och krävt betydande insatser i form av framförallt framläggande av motbevisning.

Ansvarige delägare var Ambjörn Essén från kontoret i Jönköping.