Glimstedt återigen topprankat inom fastighetsjuridik

Advokatfirman Glimstedt har återigen tagit en topplacering i Fastighetsvärlden senaste ranking över byråers fastighetsteam. Rankningen baseras på utförda fastighetstransaktioners underliggande affärsvolym där Glimstedt intar tredjeplatsen med genomförda transaktioner på mer än 50 miljarder kronor under hösten 2018 och våren 2019. Listan publiceras i Fastighetsvärldens septembernummer 2019.

Att vi i alla dessa år behåller vår topplacering vittnar om vår styrka som samarbetspartner och rådgivare, ett väldigt uppskattat betyg, säger Jan Litborn, MP och ansvarig för fastighetsgruppen i Stockholm.

I Glimstedts fastighetsteam ingår ett 20-tal jurister runt om i Sverige, de arbetar med både svenska och internationella börsnoterade fastighetsbolag, institutionella investerare, fonder, och individer med en eller par fastigheter i sin portfölj. Teamet hanterar hela spektret av fastighetsrelaterad rådgivning. Glimstedt bistår vid förvärv eller försäljning av ett större fastighetsbestånd, noteringsprocesser, exploateringsprojekt, rådgivning i hyresfrågor, plan- och byggärenden eller fastighetsrelaterade processer i hyres- och arrendenämnd eller domstol. Glimstedt har också särskild kompetens inom företagsobligationer åt fastighetsbolag såväl säkerställda som icke säkerställda.