Glimstedt bidrar till Världsbankens rapport om företagsklimatet i Sverige

Glimstedt har bidragit till Världsbankens rapport om företagsklimatet i Sverige inom rättsområdena bolagsrätt ­– ”Starting a business”, tvistlösning – ”Enforcing contracts” och fastighetsrätt – ”Registering property”.

Rapporten mäter affärsklimatet för små och medelstora företag på lokal nivå inom olika områden, bland annat ovanstående rättsområden, genom att utvärdera effektivitet och kvalitet för regleringar som påverkar affärslivet. Studien har efterfrågats och finansierats av EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik och har, här i Sverige, genomförts under ledning av Världsbanken i samarbete med SCB.

Advokaterna Martin Ågren, Ambjörn Essén och Maria Karlsson har deltagit som respondenter och har bidragit med sin kunskap och erfarenhet inom aktuella rättsområden och svarat på frågor om de lokala förutsättningarna och företagsklimatet i Jönköping.

Rapporten i sin helhet finns att läsa här: https://subnational.doingbusiness.org/en/reports/subnational-reports/sweden