Glimstedt bistår Kalmar Lantmän

Peter Savin och Olof Fristorp har bistått Kalmar Lantmän vid avyttringen av föreningens verksamhet i Kalmar och Kronobergs län till Swedish Agro. Verksamheten tillträddes av köparen den 26 februari 2016.