Glimstedt biträdde Skeppsbrons Holding AB vid försäljningen av Skeppsbrons Jönköping AB till Relais Group Plc

Relais förvärvade Skeppsbrons den 24 maj med en köpeskilling på MSEK 87,6. Relais verksamhet omfattar bil- och kommersiella fordonstillbehör, reservdelar och specialisttjänster i Norden och Baltikum. Skeppsbrons är en fristående verkstad för tunga fordon som sysselsätter 32 medarbetare i Jönköping.

Ansvarig delägare på Glimstedt var Martin Ågren tillsammans med advokat Maria Karlsson.