Glimstedt biträdde Svenska Handelsfastigheter vid etablering av MTN-program om 3 miljarder

Advokatfirman Glimstedt har varit rådgivare i samband med att Svenska Handelsfastigheter har etablerat ett MTN-program med en låneram om 3 miljarder kronor för upplåning i obligationsmarknaden. Svenska Handelsfastigheter har även etablerat ett ramverk för emission av gröna obligationer, vilket ger bolaget möjlighet att finansiera den typ av projekt och tillgångar som omfattas av ramverket.

Glimstedts team bestod främst av de ansvariga delägarna Johan Stridbeck och Jonas Gombrii samt advokat Jan Öhgren och de biträdande juristerna Erica Juhlin och Gustav Björndahl.