Glimstedt biträdde Svenska Handelsfastigheter vid förvärv av fyra handelsfastigheter

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Svenska Handelsfastigheter i samband med förvärv av fyra handelsbyggnader samt en kontorsbyggnad vid Boländernas handelsplats i Uppsala från Castellum. Hyresvärdet i transaktionen uppgår till knappt 64 Mkr med City Gross, Jula, Decathlon och ÖoB bland de största hyresgästerna. Den uthyrningsbara ytan uppgår till drygt 47 700 kvm och uthyrningsgraden till 95 procent. Kontorsbyggnaden om ytterligare knappt 2 100 kvm hyrs av Bravida som nyligen förlängde avtalet på fem år.

Samtliga fastigheter tillträddes den 1 april 2019.

Ansvarig delägare har varit Johan Stridbeck vid Glimstedts Stockholmskontor, biträdd främst av Fredrik Söderblom.