Glimstedt biträdde Svenska Handelsfastigheter vid köp av fem livsmedelsfastigheter

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Svenska Handelsfastigheter vid köpet av fyra livsmedelsfastigheter i Jönköpings län samt ytterligare en i Horred. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om ca 9200 kvm. Största hyresgästen i livsmedelsfastigheterna i Jönköping är Axfood-koncernen, som står för närmare 90 procent av hyresintäkterna.

Glimstedts team bestod av Johan Stridbeck, delägare, och Fredrik Söderblom, biträdande jurist, i Stockholm.