Glimstedt biträdde Svenska Handelsfastigheter vid köp av nio livsmedelsfastigheter

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Svenska Handelsfastigheter vid förvärvet av nio handelsfastigheter i fyra sydsvenska städer. Total area uppgår till cirka 17 760 kvm och hyresvärdet till 19 Mkr, med en livsmedelsaktör som största hyresgäst i samtliga fastigheter.

Huvuddelen av portföljen utgörs av relativt nybyggda eller totalrenoverade fastigheter av god standard. Sju av fastigheterna är koncentrerade till två städer. Fastigheterna ligger i strategiskt bra mikrolägen för detaljhandel nära bostadsområden med bra kommunikationer. Fastigheterna är fullt uthyrda där tolvåriga hyresavtal med livsmedelsaktören står för 92 % av hyresintäkterna.

Glimstedts team bestod främst av delägaren Johan Stridbeck, tillsammans med advokaten Caroline Söderberg och biträdande juristerna Felicia ten Heggeler och Beatrice Suomela.