Glimstedt biträde Fastator vid etablering av transaktionsintensivt dotterbolag

Advokatfirman Glimstedt har biträtt vid Fastators etablering och finansiering av ett dotterbolag med syfte att förvärva fastighetsbestånd. Bolaget heter Vivskä AB och har initialt tagit in 800 miljoner kronor.

Ansvarig delägare för transaktionen var Jonas Gombrii.