Glimstedt biträder Alhem Fastigheter vid försäljning av mark för 600 lägenheter

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Alhem Fastigheter AB vid indirekt försäljning av fastigheten Borås Åkermyntan 5 till K-Fastigheter. På fastigheten planerar K-Fastigheter att uppföra ca 600 hyresrättslägenheter fördelade på nästan 50 000 kvm BTA byggrätt. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till ca 138 miljoner.

Ansvarig delägare är Anders Wennergren på Glimstedts Göteborgskontor.