Glimstedt biträder Amasten vid förvärv av 31 fastigheter

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Amasten Fastighets AB (publ) vid förvärv om 31 fastigheter på tillväxtorter i västra Sverige. Det underliggande värdet var nästan 800 miljoner och säljarna var Lidén Group AB. Beståndet består till största delen av bostäder.

Ansvarig delägare var Erik Borgblad.