Glimstedt biträder Amasten vid förvärv om 1,5 mdr

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Amasten Fastighets AB (publ) vid förvärvet av en fastighetsportfölj från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) med ett underliggande fastighetsvärde om 1 500 miljoner. De 22 fastigheterna är belägna i mellansverige med en uthyrningsbar area om drygt 100 000 kvadratmeter. Glimstedt har även rådgivit vid den villkorade bankfinansieringen, i samband med detta har en riktad nyemission genomförts om totalt 90 miljoner stamaktier vilket gav ca 650 miljoner kronor.

Med denna affär når Amasten ett samlat fastighetsvärde på äver 8 mdr.

Ansvarig delägare är Erik Borgblad, tillsammans med biträdande juristen Björn Sand och advokat Jan Öhgren.