Glimstedt biträder Balcks & Hjelmgrens vid försäljning av bolaget

Advokatfirman Glimstedt har biträtt ägarna av Balcks & Hjelmgrens Plåt och Smide AB vid försäljning av bolaget till Teqt Group AB den 29 juni 2021. Bolaget bedriver bland annat plåtslageri-, tätskikts- och smidesarbeten och är framstående i regionen.

Glimstedts team bestod av ansvarig delägare Frida Gullstrand, advokaten Andreas Thunholm Sundén och biträdande jurist Amanda Moberg.