Glimstedt biträder Bergkvarabuss AB vid förvärv av AB Stockholms Spårvägar

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Bergkvarabuss AB vid deras förvärv den 30 juni 2022 av samtliga Pegroco Transportation Holding AB:s aktier i AB Stockholms Spårvägar. Bergkvarabuss bedriver busstrafik och företaget är en del av koncernen Mekka Traffic Group. Stockholms Spårvägar bedriver spårvägstrafik i Stockholm och trafikerar Lidingöbanan, Spårväg City samt de museala vagnarna på Djurgårdslinjen.

Ansvarig delägare var Peter Savin tillsammans med advokat Malin Kulander.