Glimstedt biträder CA Fastigheter vid förvärv av Gasverket, Norra Djurgårdsstaden

CA Fastigheter AB har genom dotterbolag förvärvat aktiemajoriteten i det bolag som innehar rättigheterna att exploatera Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Säljare är Jungberg & Rothman Kvartersfastigheter AB. CA Fastigheter AB och Jungberg & Rothman Kvartersfastigheter AB kommer gemensamt att genomföra projektet i samförstånd med Stockholms stad.

Gasverket kommer att utgöra navet för handel, kultur, upplevelser och stadsdelsservice i Norra Djurgårdsstaden, som är ett av norra Europas största stadsutvecklingsprojekt. Projektet kommer även innehålla bostäder. När samtliga detaljplaner har vunnit laga kraft beräknas projektet omfatta byggrätter om 80 000 – 90 000 kvm.

Glimstedts arbetsgrupp bestod av Peter Savin, David Karlsson och Olof Fristorp vid Glimstedts kontor i Kalmar.