Glimstedt biträder Catena vid riktad nyemission om ca 330 miljoner

Den 6 oktober genomförde Catena AB (publ) en kontant riktad nyemission om 2 500 000 aktier till en teckningskurs om 132 kr per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett så kallat ”accelerated book building”-förfarande. Emissionen var riktad till institutionella investerare i Sverige och utomlands med avsikt att bredda den institutionella ägarbasen samt med syfte att möjliggöra tillväxt i värdeskapande projekt av strategiskt lokaliserade och hållbara logistikfastigheter.

Advokatfirman Glimstedt, med advokaterna Jan Litborn och Jonas Gombrii, har varit legal rådgivare åt Catena vid emissionen.