Glimstedt biträder Diös Fastigheter AB vid förvärv av fastighet och byggrätt i Luleå

Glimstedt biträder Diös Fastigheter AB vid förvärvet av fastigheten Kajan 18 i centrala Luleå. Förvärvet omfattar den nyproducerade byggnaden Luleå Office Building på 9000 kvm med en tillhörande byggrätt om cirka 3 500 kvm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 290 mkr och tillträde sker i januari 2017.

Glimstedts team bestod huvudsakligen av Andreas Höhling och Mia Lagerqvist, Glimstedt Stockholm.
Diös pressmeddelande finns här.