Glimstedt biträder Diös Fastigheter AB vid överlåtelse av fastighet i centrala Gävle

Diös har överlåtit fastigheten känd som ”Gamla Grand” i Gävle till SSRS Fastighet AB (Elite Hotell). Fastigheten är för närvarande föremål för projekteringsarbete för uppförande av hotellbyggnad. Fastighetsvärdet, inklusive upparbetade projektkostnader, uppgår till 40 miljoner kronor.

Ansvarig delägare Jan Litborn.