Glimstedt biträder Diös Fastigheter vid förvärv av Norrvidden AB

Diös har den 22 september 2011 tecknat avtal med Skrindan AB om förvärv av Norrvidden AB. Förvärvat omfattar ca 220 fastigheter och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 5,8 miljarder kronor. Tillträde sker 30 december 2011.

Ansvarig delägare Jan Litborn.