Glimstedt biträder Diös vid etablering av MTN-program om 3,5 miljarder

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Diös Fastigheter AB (publ) vid deras etablering av ett MTN-program med ett rambelopp om 3,5 miljarder kronor för upplåning på obligationsmarknaden. Diös Fastigheter har sedan tidigare etablerat ett grönt finansieringsramverk. Ramverket ger Diös Fastigheter möjlighet att finansiera den typ av projekt och tillgångar som omfattas av ramverket genom att emittera gröna obligationer under MTN-programmet.

Ansvariga delägare var Johan Stridbeck och Jonas Gombrii.