Glimstedt biträder Diös vid förvärv av fastighetsportfölj för 4,5 mdkr

Diös har förvärvat 32 fastigheter centralt belägna i Umeå, Luleå och Sundsvall från Castellum. Affären genomfördes genom överlåtelse av aktiebolag och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 4,5 miljarder kr. I samband med förvärvet har Diös kallat till extra bolagsstämma för genomförandet av en företrädesemission om cirka 1,8 miljarder kr för att delfinansiera förvärvet.

Advokatbyråns team bestod huvudsakligen av Andreas Höhling, Jan Litborn, Caroline Söderberg, Alexander Camitz och Björn Sand.