Glimstedt biträder Elektrotjänst vid försäljning

Advokatfirman Glimstedt har biträtt ägarna till Elektrotjänst i Katrineholm AB vid försäljning av bolaget till NeTel AB. Tillträde skedde den 1 februari 2023. Advokatfirman Glimstedt har även, så som förberedande åtgärd innan överlåtelsen, biträtt ägarna till Elektrotjänst i Katrineholm AB med överlåtelse av Elektrotjänst i Katrineholm AB:s service- och butiksverksamhet till Mellansvenska vitvaror AB, ett nystartat bolag som kommer att fortsätta drivas vidare av ägarna.

Glimstedts team har bestått av ansvarig delägare advokaten Andreas Thunholm Sundén och advokaten Amanda Moberg.