Glimstedt biträder Emilshus vid emission av obligationslån om 300 MSEK

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Fastighetsbolaget Emilshus AB med utgivandet av en icke säkerställd treårigt obligationslån om 300 MSEK inom ett rambelopp om 500 MSEK. Obligationslånet noteras på NASDAQ Stockholm Corporate Bond List. Genom obligationsemissionen får Emilshus kapacitet att finansiera förvärv och sin generella verksamhet.

ABG Sundal Collier var finansiell rådgivare i transaktionen. Glimstedts team bestod av delägaren Jonas Gombrii och de biträdande juristerna Martin Henning och Gustav Björndahl.