Glimstedt biträder Emilshus vid obligationsemission

Advokatfirman Glimstedt har biträtt fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) vid deras emission av obligationer om 150 miljoner kronor. Emissionens syfte är att säkra finansiell ställning samt framtida tillväxt, den övertecknades, främst av svenska och internationella institutionella investerare.

Teamet på Glimstedt bestod av Jonas Gombrii, delägare, och Gustav Björndahl, biträdande jurist.