Glimstedt biträder Fabege AB vid förvärv av Farao 8 i Solna

Fabege har förvärvat fastigheten Farao 8 i Solna från Sireo Immobilienfonds, Luxemburg. Fabege investerar genom affären 183 Mkr i Arenastaden.

Ansvarig delägare Jan Litborn