Glimstedt biträder Fabege vid försäljning av fastigheten Kåkenhusen 38

Fabege har träffat avtal med Hufvudstaden AB om försäljning genom bolag av fastigheten Kåkenhusen 38 belägen i Stockholm. Fastigheten inrymmer bland annat hyresgästen Finansinspektionen. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 477,5 miljoner kronor.

Ansvarig delägare Jan Litborn