Glimstedt biträder Fabege vid försäljning av Trängkåren 7

Advokatfirman Glimstedt biträdde Fabege i samband med försäljningen av fastigheten Trängkåren 7, Marieberg, till Areim. Fastigheten är ett landmärke i Stockholm, ofta refererat till som Tidningshuset eller DN-skrapan. Fastighetsförsäljningen görs genom bolagsförsäljning till ett underliggande fastighetsvärde om 3 545 Mkr efter avdrag för latent skatt. Tillträde sker den 23 januari 2020. På fastigheten pågår ett arbete med framtagande av ny detaljplan. Vid lagakraftvunnen detaljplan ska Fabege ha rätt till en tilläggsköpeskilling. Denna beräknas kunna uppgå till maximalt 100 Mkr.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till drygt 77 000 kvm varav 56 500 kvm kontor och resterande del garage. Byggnaden är i stort sett fullt uthyrd och inrymmer bland annat Bonnier News, inklusive Dagens Nyheter, Dagens Industri och Expressens redaktioner och kontor. I övrigt finns ett stort antal andra kontorshyresgäster.

Glimstedts team bestod främst av delägarna Johan Stridbeck och Jan Litborn vid Glimstedts Stockholmskontor.