Glimstedt biträder Fabege vid försäljning om 1,6 miljarder i Söderstaden

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Fabege i samband med försäljningen av fastigheten Pelaren 1 i Söderstaden till KPA Pension. Fastighetsförsäljningen görs genom bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om 1 608 Mkr. Tillträde ägde rum den 1 juli 2019.

Glimstedts team bestod främst av delägarna Jan Litborn och Johan Stridbeck vid Glimstedts Stockholmskontor.