Glimstedt biträder Fastatorbolaget Industrisamhället vid förvärv av 31 fastigheter

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Fastators helägda dotterbolag Industrisamhället Fastigheter AB vid köpet av 31 fastigheter på flera orter med en yta om ca 162 000 kvm. Det underliggande fastighetsvärdet är ca 600 miljoner kronor. Industrisamhället specialiserar sig på stadsnära industrifastigheter.

Glimstedts team bestod av Erik Borgblad, delägare och Caroline Söderberg, advokat.