Glimstedt biträder Fastators Point Properties vid förvärv i Karlskoga centrum

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Point Properties, ett dotterbolag till Fastator, vid förvärv av tre fastigheter i Karlskoga centrum, värdet uppgår till 146 MSEK och omfattar ca 17 600 kvm uthyrningsbar yta. Detta är en del av Point Propertys strategi att förvärva centrumfastigheter.

Glimstedts team bestod av Erik Borgblad, delägare, och Mica Hutgren, biträdande jurist, på Glimstedt Stockholm.