Glimstedt biträder i flygaffär

Advokatfirman Glimstedt har biträtt West Atlantic AB i en aktieöverlåtelse till, och bildandet av ett strategiskt partnerskap med, ATSG West Limited, dotterbolag till Air Transport Services Group Inc.

West Atlantic är Europas mest betrodda leverantör av flygbefraktning till post- och expressfraktsbolag och är Europas största leverantör av integrerade logistiska lösningar för mark- och flygfrakt. West Atlantic är den enda luftnätsoperatören hos flera europeiska postkontor, och har en årlig omsättning om 1 200 MSEK.

Air Transport Services Group Inc tillhandahåller flygtransporter, leasing av flygplan, flygplansunderhåll och marktjänster på flygplatser genom sitt dotterbolag, och är noterat på NASDAQ National Market.

Advokatfirman Glimstedts biträdde West Atlantic genom advokaten Marek Zdrojewski och biträdande juristerna Kristin Stjernrup och Jakob Nortoft.