Glimstedt biträder Kancera vid nyemission

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Kancera vid deras riktade nyemission till ett värde om ca 20 Mkr till kvalificerade investerare samt en nyemission om ca 100 Mkr med företrädesrätt för Kanceras aktieägare. Emissionerna ska finansiera bolagets expansion och sker under våren 2021.

Ansvarig delägare är Erik Borgblad med hjälp av Jan Öhgren, advokat, och Erika Juhlin, biträdande jurist.